lokaal drukmaken ontwikkelt kunstprojecten en workshops voor groep 1 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs, de onderbouw van het (speciaal) voortgezet onderwijs en praktijkscholen.


het lokaal is mobiel: elk klaslokaal is geschikt als drukwerkplaats of atelier.

ieder kind is een kunstenaar!


Ingrid Wielema staat voor de klas.

in 1993 is zij afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem als grafisch vormgever met een fascinatie

voor typografie en ambachtelijke druktechnieken.


als gecertificeerd beroepskunstenaar in

de klas (BIK) gebruikt zij, haar voor-liefdes en eigen manier van werken

ter inspiratie om kinderen anders te

laten kijken en denken. in de door haar ontwikkelde kunstprojecten voor het basisonderwijs biedt het een kader waarbinnen kinderen hun eigen creatieve proces en talenten kunnen ontdekken en vormgeven.


sinds 2008 heeft zij als zelfstandig

BIK-er diverse workshops en projecten ontwikkeld en uitgevoerd. projecten, al dan niet op maat, zijn een combinatie van en/of een samenwerking met verschillende disciplines: beeldende kunst, vormgeving, literatuur, muziek en mixed media.

gemiddeld geeft zij 80 tot 100 workshops en projecten per (school)jaar. ook geeft zij presentaties en workshops i.h.k.v. inspiratie/studiedagen voor leerkrachten basisonderwijs en vakdocenten in het voortgezet onderwijs. 


Ingrid Wielema is cultuurkaart-acceptant.

voor meer informatie: